Aprovació inicial del projecte dereparcel.lació del PAU2 oest de l’estació

Des de fa més de 10anys, els edificis plurifamiliars de novaconstrucció han de disposar obligatòriament d’una infraestructuracomuna de telecomunicacions (ICT). Amb l’objectiu d’oferir alsciutadans i ciutadanes informació rellevant sobre les ICT, com els seusdrets i deures o les recomanacions de manteniment de la instal.lació,podeu consultar el següent enllaç de la pàgina web de la Generalitat deCatalunya: www.gencat.cat/ict/ciutada.

Vull rebre les últimes novetats