Els pergamins Mas Ferrer

EDITA: Ajuntament de Bescanó
AUTOR: Xavier Gironès i Güell
CORRECCIÓ: Glam Comunicació
COORDINACIÓ I DISSENY: Glam Cominucació i Jaume Geli
IMPRESSIÓ: Lith Gràfiques
DIPÒSIT LEGAL: GI-536-2005
79 PLANES
Planes d’història de Bescanó 
L’edició recopila uns documents sobre els nostres avantpassats i sobre la seva vida, fent un especial esment als pergamins que fan referència a algunes de les nostres masies,pacialment enrunades, i als qui hi vivien, que eren principalment pagesos i fabricants de ferros.
Aquests pergamins daten dels segles XII al XVII.Xavier Gironès i Güell és un bescanoní nascut al 1972. És enginyer industrial de formació i directiu d’empresa de professió. Als 17 anys va començar a escriure, cosa que ja no ha deixat de fer. L’hi interessa molt la història de les persones, matèria sobre la qual recopila gran quantitat de material. 

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 7 més 9 =