Torre Ferrana (segle XII)

Torre Ferrana

 

Casa fortat és esmentada per Guillem de Paba, senyor per matrimoni del Stallium de Montfullà, i la seva esposa Alamanda (1200).