Equipaments públics

bescano_pavello
Pavelló polivalent
  • Pavelló i pistes poliesportives
  • Piscines, telèfon 972 442 868
  • Pavelló polivalent
  • Camp d’esports
  • Casal d’Avis, telèfon 972 440 779
  • Museu Històric i Etnològic
  • Centre Cultural Rosa Cabré