Edictes

Exercici: 2019 Bop: 49-0 Edicte: 1667 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1597 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 892 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics (funcionaris i personal laboral) de l'Ajuntament de Bescanó, per als anys 2019 - 2022 (codi conveni 17100010012014)
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 490 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla orgànica per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 404 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 403 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 217 COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ, SALT I VILABLAREIX Convocatòria d'assemblea general
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10961 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10959 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10069 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 1 per 1 =