Edictes

Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5466 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del projecte de regulació semafòrica de pas de vianants a la Ctra. N-141
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5385 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del projecte constructiu del sistema de drenatge del veïnat del Raval de Bescanó
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5044 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Bescanó
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4808 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Exposició pública de l'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals 2022. Annex 1 de l'Ordenança fiscal núm. 9
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4805 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4800 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació extraordinària 2022. Estabilització
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4714 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Bescanó
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4511 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4519 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procediment de selecció de dues places de guàrdia municipal, funcionari/ària de carrera, i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3987 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 03/2021