Edictes

Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11166 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del projecte d'arranjament i millora de diferents vials de Bescanó
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11237 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 08/2021
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11236 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla orgànica per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10897 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 10199 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 08/2021
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 10197 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 222-0 Edicte: 9608 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2021
Exercici: 2021 Bop: 211-0 Edicte: 9141 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8875 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Extracte de la resolució de 18 d'octubre de 2021 de l'Ajuntament de Bescanó, de convocatòria d'ajudes a las entitats esportives afectades econòmicament per la Covid-19 (Convocatòria BDNS 590352)
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8353 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 06/2021