Edictes

Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 93 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació de les modificacions a les Bases reguladores per als premis als treballs de recerca de Bescanó
Exercici: 2021 Bop: 6-0 Edicte: 76 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla orgànica per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9719 AJUNTAMENT DE GIRONA - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i els ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix; el Consell Comarcal del Gironès; el Consorci del transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat i la Diputació de Girona per a la redacció, finançament i contractació conjunta del "Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona"
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9774 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9544 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del projecte de manteniment de les mesures de prevenció d'incendis del Parc urbanitzat de Montfullà i la urbanització Mas Llunès 2021-2022-2023
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9466 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del Projecte per a la instal·lació d'una nova connexió a l'estació de tractament d'aigua potable de Montfullà, al terme municipal de Bescanó
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9297 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de Can Cendra d'Estanyol
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9151 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Exposició pública del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 9000 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Extracte de la resolució de 16 de novembre de 2020 de l'Ajuntament de Bescanó, de convocatòria d'ajudes pel cessament d'activitats en virtut de la declaració de l'estat d'alarma (Convocatòria BDNS 533861)
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8839 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública de la modificació de l'acord de delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local (preus públics)