Edictes

Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2566 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient per a la implantació del servei de guàrdies municipals de l'Ajuntament de Bescanó
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2447 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2358 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Informació pública del projecte per a la construcció d'un pas sobre el canal de desguàs de la Grober a Bescanó
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2269 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública del PAE Residència canina a la Farga de Vilanna
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1644 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del projecte d'instal·lació d'una nova connexió a l'estació de tractament d'aigua potable de Montfullà
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1620 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1092 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del projecte constructiu de l'eix drenatge del c/ Sant Llorenç
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1039 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva dels Projectes de manteniment d'incendis forestals a la urbanització Mas Llunès i al Parc Urbanitzat de Montfullà 2021-2022-2023
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 1084 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del Projecte constructiu per a la connectivitat entre les rutes de la Vall de Ter i la Vall de Llémena
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 1083 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar per a l'execució del projecte constructiu per a la connectivitat de la rutes de la Vall de Ter i la Vall de Llémena