Edictes

Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10721 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10521 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10173 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública del PAE de nova línia de fibra òptica en sòl no urbanitzable al terme municipal de Bescanó i cablejat per infraestructura existent entre els municipis d'Anglès i Girona
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10139 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 08/2022
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9339 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial del Pla de Mesures antifrau de l'Ajuntament de Bescanó
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9208 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de la revisió del projecte constructiu per a la connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i la Vall del Llémena
Exercici: 2022 Bop: 203-0 Edicte: 9163 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública de l'acord de desafectació de fons de la biblioteca municipal
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9113 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2022-2025 de Bescanó
Exercici: 2022 Bop: 198-0 Edicte: 8935 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del projecte de construcció del sistema de drenatge al veïnat del Raval
Exercici: 2022 Bop: 194-0 Edicte: 8999 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni de col·laboració per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Bescanó