Edictes

Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3610 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3422 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva d'uns projectes d'obres
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3105 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2902 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2491 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2433 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'informació pública d'una modificació puntual del POUM de Bescanó
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2211 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per una expropiació
Exercici: 2019 Bop: 49-0 Edicte: 1667 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1597 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 892 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics (funcionaris i personal laboral) de l'Ajuntament de Bescanó, per als anys 2019 - 2022 (codi conveni 17100010012014)

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 5 menys 7 =