Edictes

Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4053 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3768 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2036 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació sector PPU-2
Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1369 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació d'uns expedients de contractació
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 901 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial de dos projectes per al manteniment de mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions any 2018
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 891 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 del POUM
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 558 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla orgànica per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 319 COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ, SALT I VILABLAREIX Convocatòria d'assemblea anual
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10776 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10775 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2018

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 7 per 8 =