Edictes

Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9512 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8721 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7660 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6787 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6119 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6118 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6117 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6116 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de determinació de les dotacions econòmiques dels grups municipals
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6115 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6114 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci referent a delegacions genèriques als regidors

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 7 menys 9 =