Edictes

Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5613 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva de les bases reguladores de les subvencions per a les obres/instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5557 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5475 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5474 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva del projecte "Instal·lació d'una reixa i un col·lector a l'avinguda Assumpta"
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5473 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5024 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial de l'Ordenança de residus de la construcció
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4268 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Exposició pública de padrons de cobrament en període de pagament voluntari d'1 de juliol a 31 d'agost (Aj. Bescanó i Vilamacolum)
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4061 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3879 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Informació pública de les bases de subvencions per a les obres/instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3853 AJUNTAMENT DE BESCANÓ - Aprovació inicial d'un projecte

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 3 menys 3 =