Edictes

Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6926 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6752 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública de la modificació de la taxa per a la prestació del servei de mainaderia i de bibliojocs
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5379 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5367 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4053 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3768 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2036 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació sector PPU-2
Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1369 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació d'uns expedients de contractació
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 901 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial de dos projectes per al manteniment de mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions any 2018
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 891 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 del POUM

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 6 més 9 =