Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern

  • Sr. Pere Lluís Garcia i Palou
  • Sra. Maria Teresa Prat i Porcell
  • Sr. Marc Ciurana i Badosa
  • Sra. Ariadna Costa i Romero

Competències de la Junta

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 6 més 8 =