Representants a les diferents Institucions Catalanes

Coneix els representants de l’Ajuntament de Bescanó als òrgans col·legiats externs de les associacions, consorcis, entitats, consells i altres òrgans en què aquests ens participa:

Alcalde Sr. Xavier Vinyoles i Compta, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó a:
Consorci Localred.
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Fundació Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Consorci del Transport Metropolità de Girona.
Consorci del Ter.

1a Tinent d’Alcalde Sra. Bernadeta Sedó i Riera, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó al:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

2n Tinent d’Alcalde Sr. Carles Genoher i Tarrés, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó a:
Escola de Música del Gironès i Escola de Teatre.
Soci a l’Agrupació de Defensa Forestal Giselva.

Regidora Sra. Mireia Salvadó i Huerta, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó als:
òrgans que pertoqui del Consorci de les Vies Verdes de les Comarques de Girona.

Regidor Sr. Jordi Lladó i Sedó, com a representant de l’Ajuntament de Bescanó al:
Consell Escolar del Col·legi Públic IES Santiago Sobrequés.
Consell Escolar de la SES, Secció d’Ensenyament Secundari la Miquela.
Consells de Participació de les dues escoles llar d’infants municipals.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 4 menys 4 =