Representants a les diferents Institucions Catalanes

Al Consell Escolar del Col.legi Públic IESSantiago Sobrequés de Bescanó, al SES La Miquela i als Consells deParticipació de les dues escoles/llars d’infants municipals:Teresa Prat i Porcell.

A l’Agrupació de Defensa Forestal Giselva:Francesc Boada i Rigau.

Al Consell d’Iniciatives Locals per laSostenibilitat de les Comarques Gironines (CILMA): PereLluís Garcia i Palou.

A la Junta de Compensació de Mas Llunés:Josep Rosa i Roca.

Als òrgans de l’Entitat de Conservació del ParcUrbanitzat de Montfullà: Josep Rosa i Roca.

A l’Assemblea General i Consell de Govern siescau del Consorci Alba Ter: Pere Lluís Garcia i Palou.

Als òrgans que pertoqui del Consorci de les ViesVerdes de les Comarques de Girona: Jaume Coca i Bernaus.

A l’Escola de Música del Gironès EMG:M. Teresa Prat i Porcell.

Al Consorci del Transport Metropolità de Girona:Francesc Boada i Rigau.

Al Consorci del Volcà de la Crosa:Jaume Coca i Bernaus.

Al Consorci de Noves Tecnologies LOCALRED: Pere Lluís Garcia i Palou.

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 5 per 6 =