Regidors i regidores

EQUIP DE GOVERN

rtvneSczSr. Pere Lluis Garcia i Palou (CiU)
Alcalde
Economia. Relacions Institucionals. Coordinació dels Consells de Poble, Coordinació de Regidories. Promoció del municipi (fires, festes, comerç i indústria). Noves tecnologies

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

alcaldia@bescano.cat

Retribució alcalde

Retribució  bruta  anual  de  36.000,00€, distribuïts en catorze pagues, que es corresponen amb el 90% del límit màxim retributiu dels 40.000,00€ que poden percebre per tots els conceptes retributius i assistències els membres  de  les  Corporacions  Locals  amb  població  de  1.000  habitants  fins  a  5.000 habitants

 

TeresaSra. Teresa Prat i Porcell (CiU)
1a Tinent d’Alcalde
Ensenyament (Primària, Institut, Escola de Música, Escola de Teatre) i Primera Infància (llar d’infants, ludoteca i casals). Cultura (Teatre i Biblioteca)

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ensenyament@bescano.cat

Retribucions 1a Tinent d’Alcade
Assistència com a Portaveus: 150,00 €/ple
Assistència a la Junta de Govern Local: 215,00 €/per sessió
Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió
Assistència a Comissió Especial de Comptes: 85,50 €/per sessió

 

marc_ciuranaSr. Marc Ciurana i Badosa (CiU)

2n Tinent d’Alcalde
Associacions i instal·lacions esportives

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

esports@bescano.cat

Retribucions 2n Tinent d’Alcalde
Assistència al Ple: 95 €/ple
Assistència a la Junta de Govern Local: 123,50 €/per sessió

 

Ariadna CostaSra. Ariadna Costa i Romero (CiU)
3a Tinent d’Alcalde
Joventut i Lleure. Relacions amb les associacions juvenils

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

joventut@bescano.cat

 

Retribucions 3a Tinent d’Alcalde
Assistència al Ple: 95 €/ple
Assistència a la Junta de Govern Local: 123,50 €/per sessió

 

mar_canoSra. Maria del Mar Vega i Cano Caballero (CiU)
Regidora
Sanitat, Serveis Socials i Atenció a la Gent Gran

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

serveissocials@bescano.cat

 

Retribucions Regidora
Assistència al Ple: 95 €/ple
Assistència a Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/per sessió

francesc boadaSr. Francesc Boada i Rigau (CiU)
Regidor
Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni i Pagesia

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

urbanisme@bescano.cat

 

Retribucions regidor
Assistència a Ple: 95 €/ple
Assistència a Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/per sessió
Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió
Assistència a Comissió de Delimitació: 85,50 €/per sessió
Assistència a Comissió d’Urbanisme, infraestructures i ordenació del territori: 85,50€/per sessió

EQUIP A L’OPOSICIÓ  

xavier vinyolesSr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

xavier.vinyoles@vidal-vinyoles.com

 

Retribucions regidor
Assistència com a Portaveu al Ple: 150,00€/ple
Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió
Assistència a Comissió d’Urbanisme, infraestructures i ordenació del territori: 85,50€/per sessió

 

ferran_nogaredaSr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ferrannogareda@hotmail.com

 

Retribucions regidor
Assistència al Ple: 95 €/ple
Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 85,50 €/per sessió
Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió

 

bernadeta_seroSra. Bernadeta Sedó i Riera (ERC-AM)
Regidora

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

bernasedo@hotmail.com

 

Retribucions regidora
Assistència al Ple: 95 €/ple
Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió

jesus_ruanoSr. Jesús Ruano i Gonzalez (ERC-AM)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

rugo31275@hotmail.com

 

Retribucions regidor
Assistència al Ple: 95 €/ple
Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió

 

marta_rieraSra. Marta Riera i Simon (ERC-AM)
Regidora       

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

Retribucions regidora
Assistència al Ple: 95 €/ple
Assistència a Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió

Equip de govern

EQUIP DE GOVERN

rtvneSczSr. Pere Lluis Garcia i Palou (CiU)
Alcalde
Economia. Relacions Institucionals. Coordinació dels Consells de Poble, Coordinació de Regidories. Promoció del municipi (fires, festes, comerç i indústria). Noves tecnologies

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

alcaldia@bescano.cat

Retribució alcalde

Retribució  bruta  anual  de  36.000,00€, distribuïts en catorze pagues, que es corresponen amb el 90% del límit màxim retributiu dels 40.000,00€ que poden percebre per tots els conceptes retributius i assistències els membres  de  les  Corporacions  Locals  amb  població  de  1.000  habitants  fins  a  5.000 habitants

TeresaSra. Teresa Prat i Porcell (CiU)
1a Tinent d’Alcalde
Ensenyament (Primària, Institut, Escola de Música, Escola de Teatre) i Primera Infància (llar d’infants, ludoteca i casals). Cultura (Teatre i Biblioteca)

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ensenyament@bescano.cat

Retribució 1a Tinent d’Alcalde

Ple: 95 €/ple
Portaveus: 150,00 €/ple
Junta de Govern Local: 215,00 €/per sessió
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/per sessió
Coordinació tècnica Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió
Comissió Especial de Comptes: 85,50 €/per sessió

marc_ciuranaSr. Marc Ciurana i Badosa (CiU)

2n Tinent d’Alcalde
Associacions i instal·lacions esportives

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

esports@bescano.cat

Retribució 2n Tinent d’Alcalde

Ple: 95 €/ple
Junta de Govern Local: 123,50 €/per sessió
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/per sessió

Ariadna CostaSra. Ariadna Costa i Romero (CiU)
3a Tinent d’Alcalde
Joventut i Lleure. Relacions amb les associacions juvenils

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

joventut@bescano.cat

Retribució 3r Tinent d’Alcalde

Ple: 95 €/ple
Junta de Govern Local: 123,50 €/per sessió
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/per sessió

mar_canoSra. Maria del Mar Vega i Cano Caballero (CiU)
Regidora
Sanitat, Serveis Socials i Atenció a la Gent Gran

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

serveissocials@bescano.cat

Retribució regidora

Ple: 95 €/ple
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/per sessió

francesc boadaSr. Francesc Boada i Rigau (CiU)
Regidor
Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni i Pagesia

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

urbanisme@bescano.cat

Retribució regidor

Ple: 95 €/ple
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/per sessió
Coordinació tècnica Comissió Informativa: 85,50 €/per sessió
Sessions de la Comissió de Delimitació: 85,50 €/per sessió

Equip a l'oposició

EQUIP A L’OPOSICIÓ  

xavier vinyolesSr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

xavier.vinyoles@vidal-vinyoles.com

Retribució regidor

Ple: 95 €/ple
Portaveus: 150,00€/ple
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/sessió

ferran_nogaredaSr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

ferrannogareda@hotmail.com

Retribució regidor

Ple: 95 €/ple
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/sessió
Comissió Especial de Comptes: 85,50 €/per sessió

bernadeta_seroSra. Bernadeta Sedó i Riera (ERC-AM)
Regidora

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

bernasedo@hotmail.com

Retribució regidora

Ple: 95 €/ple
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/sessió

jesus_ruanoSr. Jesús Ruano i Gonzalez (ERC-AM)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

rugo31275@hotmail.com

Retribució regidor

Ple: 95 €/ple
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/sessió

marta_rieraSra. Marta Riera i Simon (ERC-AM)
Regidora       

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

Retribució regidora
Ple: 95 €/ple
Coordinació tècnica per delegació: 123,50 €/sessió

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 1 menys 6 =