Concursos públics

Convocatòria del procediment selectiu per la formació d’una borsa de treball per proveir places d’educadores de les llars d’infants municipals

Per a les presentació d’instàncies presencials, cal sol·licitar cita prèvia: 972 44 00 05