Concursos públics

A data 31/01/2020 no hi ha cap convocatòria oberta

Convocatòria del procediment selectiu per a la formació d’una borsa de treball per proveir places d’educadores de les llars d’infants municipals

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 7 per 7 =