ACTA DE LA SESSIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PEL NOMENAMENT INTERÍ D’UN TÈCNIC MITJÀ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ.

Ja us podeu descarregar l’acta de la sessió del procés selectiu pel nomenament interí d’un tècnic mitjà d’administració general de l’Ajuntament de Bescanó