ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT SELECCIÓ JUTGE/ESSA PAU TITULAR I SUBSTITUT/A.