ACTA NÚM. 3 DEL PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES DE GUÀRDIA MUNICIPAL, FUNCIONARIS DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ

Consulteu l’anunci aquí.