ANUNCI DEL DECRET D’ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE DUES PLACES DE GUÀRDIA MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ