RESULTATS DE LA PROVA DEL PROCÉS SELECTIU PEL NOMENAMENT INTERÍ D’UN TÈCNIC MITJÀ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ