BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LES OBRES/INSTAL.LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

 

Consulteu les bases de la subvenció aquí.

Instància per sol·licitar la subvenció d’obres / instal.lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.