CASAL D’ESTIU DE BESCANÓ

Disponible a www.bescano.cat a l’apartat d’INSCRIPCIONS tota la informació relacionada amb el casal d’Estiu de Bescanó.
 
Per a més informació: comunicacio@bescano.cat
 
#BescanoesEstiu
#BescanoesCasals
#BescanoesJoventut
 
Copia de cartell informatiu a famílies de tota la info (1)