CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA SELECCIÓ DE 2 PLACES DE GUÀRDIA MUNICIPAL I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Ja podeu consultar la informació relativa a la convocatòria del Procediment selectiu per a a la selecció de 2 places de guàrdia municipal i creació d’una borsa de treball