Convocatòria del procés d’adjudicació de la concessió del servei de bar de la piscina municipal

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de març de 2017 va aprovar el plec de condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeixen el procés d’adjudicació de la concessió del servei de bar de la piscina municipal.

Accés

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 9 menys 9 =