Convocatòria del procés d’adjudicació de la concessió del servei de bar-restaurant del local social de Mas Llunès

Edicte d’aprovació de l’expedient de concessió del servei de bar-restaurant del Local Social de Mas Llunès. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20-02-17 va aprovar el plec de condicions administratives,
econòmiques i tècniques particulars que regeixen el procés d’adjudicació de la concessió del servei de bar-restaurant del Local Social de Mas Llunès.

Accés

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 6 per 9 =