LLISTA PROVISIONAL D’ALUMNES ADMESOS A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE BESCANÓ

Llistat d’alumnes admesos curs 2020 -2021:

Llar d’infants Bescano Nins

Llar d’infants El Carrilet