PORTA A PORTA BESCANÓ

El 15 de març començarà a Bescanó el Porta a Porta.

Aquest model de recollida de residus combina quatre sistemes a Bescanó:

  • Porta a porta d’alta freqüència pels habitatges i comerços del nucli
  • Porta a porta d’alta freqüència per disseminats
  • Porta a porta de baixa freqüència pels habitatges o comerços de les urbanitzacions
  • Àrees tancades pels habitatges o comerços disseminats que es troben lluny de la ruta de recollida

 

Xerrades informatives:

 

Punt de repesca del kit:

 

 

On haureu de deixar els cubells?

  • Els habitatges amb porta a porta haureu de deixar el cubell a davant del vostre portal.
  • Els habitatges plurifamiliars haureu de deixar els cubells al punt on s’indica al document adjunt
  • Els comerços, establiments i empreses haureu de deixar els bujols (cubells grans) a davant de l’establiment, comerç o empresa (sempre que no s’indiqui el contrari)

 

On va cada residu?

 

Àrea d’emergència:

En cas d’emergència puntual en la recollida de les vostres escombraries per viatge, hospitalització, trasllat o per algun motiu que us impedeixi treure les escombraries els dies assignats podeu llençar totes les deixalles domèstiques en una àrea d’emergència assignada. Es pot utilitzar aquest procediment extraordinari un màxim de 4 vegades per trimestre, sempre de manera justificada.

Més informació de com funciona l’àrea d’emergència

Sol.licitud ús puntual d’àrea d’emergència

 

Calendari de recollida:

Alta freqüència

Baixa freqüència

 

APP El Gironès Recicla:

També us podeu donar d’alta a l’APP del Porta a Porta. Una APP on podreu consultar tota la informació i les dades de la vostra participació a temps real.

Informació i accés a l’APP El Gironès Recicla

 

Oficina del Porta a Porta a Bescanó:

c/Coromina, 41

Adreça de correu electrònic: bescano@elgironesrecicla.cat

Dimarts: de 10 a 14 hores

Dijous: de 16 a 19 hores

Divendres: de 16 a 20 hores

Teléfon de contacte: 872 042722 (A partir del dia15 de març i només per l’horari establert)

 

Més informació:

 

EVOLUCIÓ DEL PORTA A PORTA:

  • Evolució del porta a porta del mes de maig de 2022:  Les dades del maig del nou sistema porta a porta situen #Bescanó al 83% de reciclatge, mentre que en el sistema anterior estàvem al 36%. La participació se situa en el 89%.