PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE DUES PLACES DE GUARDIA MUNICIPAL, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL