PROCEDIMENT DE SELECCIÓ – TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (A2)

Funcionari/a interí: Tècnic/a mitjà/ana d’administració general (A2).
Lloc: Ajuntament de Bescanó.
Termini de presentació de sol·licituds: 26 de maig de 2022
Enllaç a les bases