Programa Joves per l’Ocupació

Dins el projecte de Garantia Juvenil, el Consell Comarcal del Gironès presenta el programa “Joves per l’ocupació”.  En aquest programa hi poden participar 15 joves a l’especialitat formativa d’Atenció al client, amb pràctiques a empreses i acompanyament a la inserció. Actualment s’està duent a terme el procès de selecció d’aquests 15 joves. Els requisits per participar són:

  • Joves de 16 a 25 anys (o fins a 29 si tenen una discapacitat igual o superior al 33%)
  • Estar inscrits a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació (DONO)
  • Estar inscrits al registre de Garantia Juvenil (persona de contacte per fer el registre, Paula Ros: garantiajuvenil@girones.cat)
  • Persones que han abandonat els estudis de la ESO o que els han finalitzat però no han continuat amb els estudis reglats (titulació màxima per participar en el programa ESO)
  • Joves amb ganes de formar-se i seguir un itinerari amb compromís!!

Fulletó informatiu

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 6 menys 8 =