NOTA DE PREMSA – L’Ajuntament de Bescanó tanca el pressupost de 2017 amb un superàvit de 372.295,69 €

L’Ajuntament de Bescanó continua reduint el coeficient d’endeutament municipal i a 31 de desembre de 2017 aquest estava situat en el 45,23% (gairebé 2 punts menys que un any enrere). Es tracta del coeficient d’endeutament més baix des de l’any 2015, i amb una previsió pel 2018 de reduir-lo fins el 39,76%.

Pel que fa al resultat del superàvit de l’exercici, reflex de la bona gestió econòmica l’Ajuntament, aquest es troba a 372.295,69€ euros positius.

Aquestes són les principals dades del tancament del pressupost del 2017.

L’alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, destaca que aquests resultats posen de relleu “la tasca de control i rigor” que porta a terme l’equip de govern en l’àmbit pressupostari “sense deixar de prestar tots els serveis” que s’ofereixen des de l’Ajuntament, ha manifestat Garcia.

Un altra dada positiva de l’any 2018 és que el pla d’inversions del 2018 de Bescanó es realitzarà totalment amb recursos propis. Això implica que les inversions previstes es faran sense haver de demanar inicialment cap nou crèdit bancari.

El pla d’inversions del 2018 inclou inversions per un valor de 843.667,60 euros i el projecte d’urbanització de la zona Sud-Oest del municipi pressupostat en 1.640.000 euros.

En aquest sentit, Garcia ha posat en valor aquest pla d’inversions inclou subvencions per un valor del 20% de les inversions previstes. “El fet de no haver de demanar crèdit facilitarà que aquestes inversions es puguin dur a terme amb més celeritat”.

Les inversions previstes dins el Pla d’Inversions del 2018 estan destinades principalment a l’estalvi energètic, l’asfaltatge de carrers i a la consolidació de la zona esportiva amb la millora de les instal·lacions. En quant al benestar dels més menuts es preveuen millores a les infraestructures dels parcs infantils de Bescanó.

Per altra banda també es preveu millorar la neteja dels carrers mitjançant l’adquisició d’un nou vehicle de neteja viària, així com la implementació de sistemes de seguretat i videovigilància en indrets estratègics del municipi.

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 4 més 7 =