Recursos econòmics

Liquidació de pressupostos

Clica aquí per conèixer el quadre resum de l’Ajuntament de Bescanó elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Informació del contribuent

Període de cobrament dels Impostos 2017

Fer clic aquí per veure calendari pdf

Altres informacions

Sistemes de pagament

– Diners de curs legal

– Xec enregistrat o xec bancari

– Transferència bancària o de caixa d’estalvis

– Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis mitjançant domiciliació bancària

– Gir postal

– Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que sigui habitual en el tràfic mercantil

Per a una millor gestió i servei s’aconsella Domiciliar els pagaments a través de bancs i caixes d’estalvis, amb aquestes condicions:

– Omplir un imprès que facilitarà l’Ajuntament

– Amb l’imprès s’autoritza l’Ajuntament a cobrar tots els rebuts a partir d’ara i fins al moment en què el mateix titular o l’Ajuntament l’anul·li o el rebutgi l’entitat bancària

– Els rebuts retornats per l’entitat bancària per no haver-se pogut fer el pagament, una vegada finalitzat el període voluntari passaran al procediment de constrenyiment, sense cap més tràmits i amb els recàrrecs corresponents.

Per a consultes:

– Ajuntament de Bescanó – Oficina de Recaptació Municipal

Adreça: Pl. Joan Maragall, 3 – 17162 Bescanó
Tel. 972 440 005
Fax: 972 442 702

– Oficines del Consorci Servei Comarcal de Recaptació Gironès -Pla de l’Estany

Adreça: c/ Riera de Mus, 1-A
Tel. 972 206 441 Fax: 972 213 573

Relació de llocs de treball (RLT)

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.

Clica aquí per consultar tota la relació de places de l’Ajuntament de Bescanó

Directius i càrrecs de confiança

Actualment l’ajuntament de Bescanó no disposa de directius ni de càrrecs de confiança.

Període mitjà de pagament als proveïdors

Clica aquí per consultar el termini de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Bescanó

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 1 més 3 =