Actes de les meses de contractació

A continuació tens les actes de les meses de contractació de les actuals licitacions, clica en el text “acta de la mesa de contractació” de cadascuna de les litacions

Actes meses de contractació Servei d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Bescanó (2016-2020) de Bescanó

SUBMINISTRAMENT DE L’ ADQUISICIÓ D’ UN EDIFICI PREFABRICAT PER AMPLIAR L’ INSTITUT LA MIQUELA
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PLIQUES
Data de publicació: 26/05/2016 10:45 h
Descripció: Constitució de la Mesa i obertura dels sobres A i B. Dia 26 de maig de 2016 a les 13:00h a les oficines de Secretaria de l’Ajuntament de Bescanó
SERVEI D EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE BESCANÓ (2016-2020) SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DATA OBERTURA SOBRE B
Data de publicació: 13/07/2016 12:25 h
Descripció: Es publica la data de constitució de la Mesa de contractació per qualificar els documents continguts als sobres A i data de convocatòria de la Mesa per obertura sobres B.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 28/07/2016 13:05 h
Descripció: Acta de la mesa de constitució i obertura dels sobres A
MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 29/07/2016 11:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació: obertura sobre B
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 14/10/2016 11:00 h
Descripció: Convocatòria Mesa de Contractació per donar compte de l’informe emès en relació a la documentació del sobre B i donar obertura del sobre C
MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 26/10/2016 13:30 h
Descripció: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA SOBRE C
ACTA DE LA MESA DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PROPOSADA AL SOBRE C
Data de publicació: 16/11/2016 11:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de la documentació proposada al sobre C on s’acorda requerir per escrit la informació i documentació necessàries a les dues empreses que presenten a priori una baixa que es podria considerar com a temerària.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 16/02/2017 14:15 h
Descripció: Acta de la mesa sobre la valoració d’un recurs interposat.

CONTRACTE ADMINISTRATIU PELS SERVEIS DE SOCORRISME I MONITORATGE A LA PISCINA MUNICIPAL DE BESCANÓ, TEMPORADA ESTIU 2018

CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DIVENDRES 25-05-18 A LES 09.30
Data de publicació: 24/05/2018 13:45 h
Descripció: CONVOCATÒRIA DE LES MESA DE CONTRACTACIÓ DIVENDRES 25-05-18 A LES 09.30

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 5 menys 5 =