Subvencions rebudes

Aquí trobareu un detall de les diferents subvencions que ha rebut l’ajuntament de Bescanó. Clica sobre cadascuna d’elles per tenir més informació:

Subvenció de la Diputació de Girona pel projecte “Promoció de la salut, dinem junts i cistella fresca” dins la línia Pm07 Estils de Vida

Subvenció de la Diputació de Girona per ser destinat a noves tecnologies

Subvenció de la Diputació de Girona per despeses de manteniment ordinàries

Subvenció de la Diputació de Girona per arranjaments de camins i sega de marges

Subvenció de la Diputació de Girona per despeses culturals

Subvenció de la Diputació de Girona pel suport a l’activitat esportiva escolar

Subvenció de la Diputació de Girona per la pavimentació del gimnàs del pavelló

Subvenció de la Diputació de Girona pel manteniment del pavelló

Subvenció de la Diputació de Girona per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació provocada per la Covid-19, per l’any 2020

Subvenció de la Diputació de Girona en suport a 4 esportistes amateurs bescanonins d’esports individuals

Subvenció de la Diputació de Girona pel projecte “Punt de trobada Km 0, és bo és de Bescanó

Subvenció de la Diputació de Girona per la promoció de la compra local

Subvenció de la Diputació de Girona per la substitució de l’enllumenat al futbol

Subvenció de la Diputació de Girona per promoció de l’activitat fisicoesportiva

Subvenció de la Diputació de Girona per les despeses de manteniment ordinàries

Subvenció de la Diputació de Girona pels pressupostos participatius

Subvenció del programa SAC 2020 de DIPSALUT pel manteniment del consultori mèdic

Subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per l’adquisició de llibres i diaris per la biblioteca Josep Fontbernat de Bescanó

Subvenció de la Diputació de Girona pel projecte “Promoció de la Salut, dinem junts i cistella fresca”

Subvenció de la Diputació de Girona per la instal.lació d’una planta solar fotovoltaica d’autoconsum al futbol

Subvenció de la Diputació de Girona pel canvi de llums al pavelló de l’Escola Dr. Sobrequès

Subvenció de la Diputació de Girona per la instal.lació d’un punt de recàrrega de vehicles

Subvenció de la Diputació de Girona pel servei de comptabilitat i gestió energètica

Subvenció de la Diputació de Girona per arranjament de camins i sega de marges

Subvenció de la Diputació de Girona per ser destinat a noves tecnologies

Subvenció de la Diputació de Girona per despeses de manteniment ordinàries

Subvenció de la Diputació de Girona per despeses d’inversió a les llars d’infants i l’enllumenat de la pista de BTT

Subvenció de la Diputació de Girona per despeses culturals

Subvenció de la Diputació de Girona pel funcionament de les llars d’infants “Els Bescanonins” i “El Carrilet durant el curs 2018 – 2019

Subvenció de la Diputació de Girona en suport a 12 esportistes amateurs bescanonins d’esports individuals

Subvenció de la Generalitat de Catalunya per l’adquisició de llibres i diaris per la biblioteca Josep Fontbernat 

Subvenció de la Diputació de Girona per arranjament de camins i sega de marges

Subvenció de la Diputació de Girona per les despeses d’arranjament de carrers

Subvenció de la Diputació de Girona per despeses de reparació i manteniment d’enllumenat públic i manteniment de cementiris

Subvenció de la Diputació de Girona per ser destinat a noves tecnologies

Subvenció de la Diputació de Girona del Programa A3 de suport a la millora en equipaments esportius municipals pel 2019

Subvenció de la Diputació de Girona per les despeses d’inversió causades pels desperfectes de la pedregada del 24 de juliol de 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per les despeses corrents causades pels desperfectes de la pedregada de 24 de juliol de 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per la Promoció de l’activitat física

Subvenció de la Diputació de Girona per la Renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol

Subvenció de la Diputació de Girona per la Promoció de l’activitat fisicoesportiva

Subvenció de la Diputació de Girona per la Reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal Fase 1

Subvenció de la Diputació de Girona per al Funcionament de les llars d’infants “Bescanonins” i “Carrilet”

Subvenció de la Diputació de Girona per l’Arranjament de camins i sega de marges

Subvenció de la Diputació de Girona per les despeses de consum i reparacions de l’enllumenat públic

Subvenció de la Diputació de Girona per les despeses de reparacions a la via pública

Subvenció de la Diputació de Girona per les despeses de manteniment i reparacions de parcs infantils

Subvenció de la Diputació de Girona per ser destinat a noves tecnologies

Subvenció de la Diputació de Girona per la instal.lació d’una placa fotovoltaica a l’escola Dr. Sobrequés. Dins la línia 5 del programa Pla a l’Acció pels anys 2018 – 2019

Subvenció de la Diputació de Girona pel canvi de llums de la llar d’infants Bescanonins. Dins la línia 3 del programa Pla a l’Acció pels anys 2018-2019.

Subvenció de la Diputació de Girona pel servei de comptabilitat i gestió energètica. Dins la línia 1 del programa Pla a l’Acció pels anys 2018-2019

Subvenció de la Diputació de Girona en suport a 9 esportistes amateurs bescanonins d’esports individuals