Convocatòria de subvencions

Les subvencions de l’ajuntament de Bescanó s’atorguen directament, sense convocatòria, ja que estan previstes al pressupost municipal.

1- AJUDES ALS TITULARS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES AMB ESTABLIMENTS UBICATS A BESCANÓ AFECTATS PEL TANCAMENT FORCÓS PER COVID-19

Concessió de les ajudes als titulars d’activitats, amb establiments ubicats en el terme municipal de Bescanó, afectats per:

Cessament obligatori de l’activitat en virtut de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19. Ajuts del 80% de les despeses subvencionables amb un import màxim de l’ajut de 1.000 €.

Bases de la subvenció.

Model de sol·licitud d’ajut pel cessament obligatori de l’activitat

Els efectes de la situació de crisi sanitària i que s’hagin vist obligades a l’adquisició de materials necessaris per a la protecció del Covid-19. Ajuts del 50% de les despeses subvencionables amb un import màxim de 500 €.

Bases de la subvenció.

Model de sol·licitud d’ajut pels efectes de la situació de crisi sanitària 

2- BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LES OBRES/INSTAL.LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Bases de la subvenció.

Model de sol·licitud per demanar la subvenció d’obres / instal.lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

3- BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL FINANÇAMENT DE L’ALTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA XARXA DE BANDA AMPLA FIXA AL MUNICIPI DE BESCANÓ

Bases reguladores:

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament d’ajuts, de caràcter puntual i anual, en règim de concurrència competitiva, destinats a cobrir part del cost suportat pels habitatges o activitats per la contractació d’un punt de xarxa de banda ampla fixa en el terme municipal de Bescanó.

Model de sol.licitud per demanar la subvenció per a la contractació de la xarxa de banda ampla