Convocatòria de subvencions

1- BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LES OBRES/INSTAL.LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Bases de la subvenció.

Model de sol·licitud per demanar la subvenció d’obres / instal.lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

2- BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN EL MARC DE LES MESURES SOCIOECONÒMIQUES URGENTS I DE SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU ESPORTIU DE BESCANÓ AFECTAT ECONÒMICAMENT PEL COVID-19

Termini per a la presentació de sol.licituds: 15 de novembre de 2021

Model de sol.licitud

Edicte d’aprovació inicial de les bases de la subvenció

Certificat de l’acord d’aprovació de la convocatòria