Edictes

Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8954 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9008 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2018
Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8484 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8135 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 186-0 Edicte: 7975 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació de l'expedient d'alienació d'una parcel·la de propietat municipal
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7169 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Decret d'Alcaldia de delegació de funcions
Exercici: 2017 Bop: 152-0 Edicte: 6878 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de l'inici del procediment de licitació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6806 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6643 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6454 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 6 més 8 =