Edictes

Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 319 COMUNITAT DE REGANTS DE BESCANÓ, SALT I VILABLAREIX Convocatòria d'assemblea anual
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10776 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10775 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10648 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial del Pla especial del catàleg de masies
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10647 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 9847 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 225-0 Edicte: 9741 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci d'aprovació de les bases reguladores del premis als treballs de recerca Jaume Casademont de Bescanó
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9680 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci d'adjudicació definitiva de la concessió d'un servei
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8954 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9008 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2018

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 4 menys 8 =