Edictes

Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7169 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Decret d'Alcaldia de delegació de funcions
Exercici: 2017 Bop: 152-0 Edicte: 6878 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci de l'inici del procediment de licitació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6806 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6643 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6454 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6453 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 4988 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 5064 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procediment selectiu per a la formació d'una borsa de treball per proveir places d'educadores de les llars d'infants municipals
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4697 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4264 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, annex núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació del servei de mainaderia i bibliojocs

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 6 més 9 =