Edictes

Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 4988 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 5064 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procediment selectiu per a la formació d'una borsa de treball per proveir places d'educadores de les llars d'infants municipals
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4697 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4264 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, annex núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació del servei de mainaderia i bibliojocs
Exercici: 2017 Bop: 94-0 Edicte: 3918 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Anunci referent a l'inici d'expedient per a l'elecció de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3626 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2185 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per una expropiació
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2184 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació de l'expedient de concessió del servei de bar de la piscina municipal
Exercici: 2017 Bop: 49-0 Edicte: 1966 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació de l'expedient de concessió del servei de bar-restaurant del Local Social de Mas Llunès
Exercici: 2017 Bop: 13-0 Edicte: 225 AJUNTAMENT DE BESCANÓ Edicte d'aprovació d'un expedient de contractació

 

Vull rebre les últimes novetats

Resol: 9 per 9 =